Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
21
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Etablerarkurs i Sogndal - samling 3
Nov
23
to Nov 24

Etablerarkurs i Sogndal - samling 3

Tid og stad: 8.nov, Quality Hotel Sogndal -

Kun 8 påmeldte så langt - grip sjansen og meld dykk på! Kurset er på 3 samlingar i november, alle utanfor ordinær arbeidstid.

The Lean Startup

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Gratis kurs

Kursa er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen i samband med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringsselskap og kommunar, og kostar ingenting for deltakarane! Deltakarar vil få lett servering på alle samlingane, og overnatting med middag og frukost på samling tre. 

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kursleiar, Bjørn Bratt, bjorn.bratt@len.no, eller arrangør: ingvild.andersen@sfj.no

Kurset går over tre samlingar på Quality Hotel Sogndal:

 • 1.november frå kl. 17-21

 • 8.november frå kl. 17-21

 • Frå 23.november kl. 17-21 til 24.november kl. 8-12

 Foto: Driftig.no

Foto: Driftig.no

View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
28
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Dec
5
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Årsoppgjerskurs frå Deloitte
Dec
11
3:00 PM15:00
FUS

Årsoppgjerskurs frå Deloitte

Tid og stad: 11.12, Quality Hotel Sogndal

Deloitte i Sogndal held årlege årsoppgjerskurs. Kurset gjev innsikt i problemstillingar knytt til årsoppgjeret og andre dagsaktuelle tema.

Dette er ei tidleg påminning om kurset, det kjem meir informasjon etter kvart. Set av tidspunktet om dette verkar interessant.

Kursavgifta vert kr 1.000.

 

View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Dec
12
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
EU-nett Sogn og Fjordane - noko for deg?
Dec
17
11:30 AM11:30

EU-nett Sogn og Fjordane - noko for deg?

Tid og stad: 17. des, FuS -

Har du ein idé til et forsknings- eller innovasjonsprosjekt som kan bli finansiert av Horisont 2020, eller ønsker du å delta i et EU-prosjekt? Da kan Ida Tidemann-Andersen hjelpe deg å komme igang. EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar å kome med i Horisont 2020 - verdas største forskingsprogram. Ved å delta i EU-nettverk kan du diskutere, finne allianser, bedre kompetanse og lære av andre.

Ida Tidemann-Andersen, prosjektleiar for EU-nett kjem til FuS for å fortelje om EU-nett, satsingsområde, nokre eksempel på prosjekt som har fått støtte og korleis få hjelp og informasjon dersom du er interessert i EU-nett! Og mykje meir!

Meir informasjon om Eu-Nett Sogn og Fjordane her.

Velkomne til eit nytt spennande FuS-foredrag

 Ida Tidemann-Andersen, prosjektleiar for EU-nett

Ida Tidemann-Andersen, prosjektleiar for EU-nett

Skjermbilde 2018-11-12 kl. 09.13.33.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Dec
19
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →

Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
14
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Vitensenteret: Status og innhaldsutvikling
Nov
13
11:30 AM11:30

Vitensenteret: Status og innhaldsutvikling

Tid og stad: 14.11, FuS 2. etg -

Vil du vite meir om dei ambisiøse planane til Vitensenteret?

Inhaldsutviklar Stein Joar Hegland og prosjektleiar Marianne Jevnaker kjem til FuS for å fortelje om status for Vitensentreret på Kaupanger og korleis dei arbeider med utvikling av innhald i senteret.

Eit vitensenter er eit populærvitskapeleg opplevings- og læringssenter innanfor matematikk, naturvitskap og teknologi der dei besøkande lærer ved å eksperimentere sjølve. Vitensentra retter seg mot barnehagar og skuler og ålmenta. Vitensentra har kompetanse i interaktiv formidling og kan vere ein ressurs for lærarutdanningane. Det er ti vitensenter i Noreg.

 Illustrasjon: Vitensenteret på Kaupanger

Illustrasjon: Vitensenteret på Kaupanger

View Event →
Etablerarkurs i Sogndal - samling 2
Nov
8
5:00 PM17:00

Etablerarkurs i Sogndal - samling 2

Tid og stad: 8.nov, Quality Hotel Sogndal -

Kun 8 påmeldte så langt - grip sjansen og meld dykk på! Kurset er på 3 samlingar i november, alle utanfor ordinær arbeidstid.

The Lean Startup

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Gratis kurs

Kursa er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen i samband med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringsselskap og kommunar, og kostar ingenting for deltakarane! Deltakarar vil få lett servering på alle samlingane, og overnatting med middag og frukost på samling tre. 

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kursleiar, Bjørn Bratt, bjorn.bratt@len.no, eller arrangør: ingvild.andersen@sfj.no

Kurset går over tre samlingar på Quality Hotel Sogndal:

 • 1.november frå kl. 17-21

 • 8.november frå kl. 17-21

 • Frå 23.november kl. 17-21 til 24.november kl. 8-12

 Foto: Driftig.no

Foto: Driftig.no

View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
7
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Etablerarkurs i Sogndal
Nov
1
5:00 PM17:00

Etablerarkurs i Sogndal

Tid og stad: 8.nov, Quality Hotel Sogndal -

Kun 8 påmeldte så langt - grip sjansen og meld dykk på! Kurset er på 3 samlingar i november, alle utanfor ordinær arbeidstid.

The Lean Startup

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Gratis kurs

Kursa er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen i samband med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringsselskap og kommunar, og kostar ingenting for deltakarane! Deltakarar vil få lett servering på alle samlingane, og overnatting med middag og frukost på samling tre. 

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kursleiar, Bjørn Bratt, bjorn.bratt@len.no, eller arrangør: ingvild.andersen@sfj.no

Kurset går over tre samlingar på Quality Hotel Sogndal:

 • 1.november frå kl. 17-21

 • 8.november frå kl. 17-21

 • Frå 23.november kl. 17-21 til 24.november kl. 8-12

 Foto: Driftig.no

Foto: Driftig.no

View Event →
På sparket med Hilde Østbø, dagleg leiar i Sogndal Fotball
Nov
1
11:30 AM11:30

På sparket med Hilde Østbø, dagleg leiar i Sogndal Fotball

Tid og stad: 1. nov., 2. etg Innovasjonsbygget -

Kva skjer i Sogndal Fotball? Når kan vi forvente opprykk til Elitseserien att? Kva spennande utvikling- og forskingsprosjekt dreiv dei med i Sogndal Fotball om dagen?

Dette og meir til vil Hilde Østbø kome og fortelje FuS om!

Hilde har sidan juni vore konstituert dagleg leiar i Sogndal Fotball! Til vanleg er Østbø kommunikasjonsansvarleg i klubben, med fokus på godt innhald og kommunikasjon retta mot privat- og sponsornæringa.

Vi gledar oss til å verte betre kjent med Hilde og Sogndal Fotball!

Skjermbilde 2018-10-19 kl. 11.56.36.png
Skjermbilde 2018-10-19 kl. 11.54.21.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Oct
31
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Sognefjorden næringshage inviterer på studietur til Italia
Oct
24
to Oct 28

Sognefjorden næringshage inviterer på studietur til Italia

Tid og stad: 24. - 28. okt, Italia

Sognefjorden Næringshage inviterer til studietur hausten 2018. Tema for turen er kontinuerleg forbetring, digitalisering og Industri 4.0. Eit meir utfyllande og tilpassa program kjem når Sognefjorden Næringshage veit kva verksemder som vil vere med på tur.

Førebels er programmet å besøke Avery Dennison sin produksjonsavdeling i Ancarano, og deretter dra vidare til området rundt Bologna for å besøke ei teknologiverksemd, ein produksjonsfabrik, noke innanfor bilindustri og ein vingard. Kom gjerne med innspel til andre programpostar!

Sognefjorden næringshage håpar de ynskjer å vere med på ein inspirerande tur der fagleg påfyll og nettverksbygging er sentralt.

Meld deg på så sender Næringshagen deg ein kalenderinvitasjon til arrangementet. Då kan du sjå kven andre som melder seg på, og få oppdatert program.

FuS er målbedrift i næringshagen og har to plassar tilgjengeleg for leigetakarne i FuS til målbedriftspris, kr 9 000.  Ta kontakt med post@fussogn.no for meir informasjon.

Skjermbilde 2018-08-27 kl. 14.43.02.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Oct
24
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Verdas beste laussnø i Sogndal skisenter
Oct
23
11:15 AM11:15

Verdas beste laussnø i Sogndal skisenter

Tid og stad: 23.10, 2. etg innovasjonsbygget

Visste du at Sogndal har verdas beste laussnø? Og verdas beste pudder krev både tilrettelegging i naturen, men også ansvar om uhellet er ute. Dette opdraget er gitt til Per Odd Grevsnes, og han kjem til FuS for å fortelje korleis han arbeider med nokre av Sogndals viktigaste oppgåver!

Per Odd Grevsnes er dagleg leiar for Sogndal skisenter Hodlekve, og fagleiar i skredgruppa i Sogn. Grevsnes kjem til FuS for å ta ein “på-sparket-presentasjon” medan vi ventar på det kvite gullet!

Grevsnes vil fortelje om alt du måtte lure på, mellom anna:

 • Korleis ser Hodlekve skisenter ut i dag og kva er under bygging? Blir det eit Kambatrekk neste sesong? Korleis planlegg ein utbygging av skitrekk i høve økonomi eller eventuelle konsekvensar for miljøet?

 • Visjon og hårete mål for Sogndal skisenter Hodlekve?

 • Hyttebygging - kor mange tomar og hytter er det no? Er det plass til meir?

 • Skredgruppa i Sogn - korleis fungerer den? Treng dei fleire folk? Kva må ein vere forberedt på dersom ein melder seg inn i gruppa?

Alle er velkomne!

NB: Ta med nistepakka på lunsjpresentasjonane, så får du fagleg påfyll i lunsjpausen din! Presentasjonen varer omlag frå 1115-1145, og Grevsnes er tilgjengeleg til 12:00 for eventuelle spørsmål og meir diskusjon.

Skjermbilde 2018-10-02 kl. 10.51.46.png

Sogn Skredgruppe er klare om uhellet er ute

View Event →
På sparket med Sognefjord Kaffibrenneri
Oct
18
11:15 AM11:15

På sparket med Sognefjord Kaffibrenneri

Tid og stad: 18. okt, 2. etg. innovasjonsbygget -

Kjenner du til Sognefjord kaffibrenneri? Visste du at dei allereie har hevda seg i verdstoppen?

Heilt sinnsjult å kapre 3 (!). plass i utruleg jamn konkurransen, blant mange av verdas dyktigaste. Å komme inn som 3. beste brenneri etter kun 18 månadar i gamet er nok eit sjokk for mange. - Kjetil Russenes etter prestisjetunge Nordic Roast Forum 2018

Kjetil Russenes kjem til FuS for å halde ein på-sparket-presentasjon og vil fortelje om reisa si så langt med etablering og drift av Sognefjord kaffibrenneri med fokus på utfordringar nett no! Er utfordringa etter halvanna år distribusjonskanalar for auka sal, eller er det nettverk med andre lokalmatprodusentar? Eller handlar alt om å auke kvaliteten på kaffien? Og å bygge merkevara Sognefjord kaffibrenneri nettopp gjennom å vinne prestisjetunge prisar?

Vi gledar oss til å Kjetil kjem - alle er velkomne til å delta!

Les meir om bedrifta og produkta på Sognefjord kaffibrenneri si nettside.

Skjermbilde 2018-09-25 kl. 13.00.55.png
View Event →
Statsbudsjettet - Deloitte
Oct
18
10:30 AM10:30

Statsbudsjettet - Deloitte

Tid og stad: 18. okt, Quality Hotell Sogndal

Statsbudsjettet for 2019 vart lagt fram den 8. oktober, og Deloitte vil presentere ekspertane sitt syn på korleis statsbudsjettet vil påverke næringslivet.

 Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i verksemdene, og det er viktigare enn nokon gong å vere oppdatert.

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist er fredag 12. oktober.

For mer informasjon og påmelding

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 10.33.22.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Oct
17
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Introduksjonskurs i patentbeskyttelse - strøyma
Oct
16
9:00 AM09:00

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse - strøyma

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

Tid og stad: 16.10, 2. etg. Innovasjonsbygget

Har du funne opp noko nytt? Kunne du tenke deg å vera aleina om å tilby det på marknaden? Kan produktet ditt patentbeskyttast? Dette er eit grunnleggande kurs om sikring av bedrift sine verdiar og kva du må vite for å patentere.

For mange er patentbeskyttelse uoversiktleg og komplekst, men det treng ikkje vera så vanskeleg som folk trur.  ikke å være så vanskelig som mange tror.

Det vert stilt tre kriere til ein patent: Oppfinninga må vere ny, den må skilje seg vesentleg frå tidlegare kjente teknikkar på området og oppfinninga må kunne reproduserast. Har oppfinninga di disse eigenskapene kan det hende at produktet ditt kan patenterast.

Med rett basiskunnskap på området er du betre rusta til å ta beslutning om patentering er rett strategi for deg og bedrifta di.

FuS strøymer kurset frå møterommet i 2. etg innovasjonsbygget. Interessert? Send ein epost til post@fussogn.no så ser me om vi kan lage eit arrangement ut av det, med felles lunsj og diskusjonar under streaminga.

Meir informasjon på patentstyret sine nettsider.
 

Skjermbilde 2018-08-28 kl. 15.12.06.png
View Event →
Sognefjorden Næringshage inviterer til studietur til Lofoten
Oct
14
to Oct 17

Sognefjorden Næringshage inviterer til studietur til Lofoten

Tid og stad: 14.-17. okt, Lofoten

Sognefjorden Næringshage, EMBLA-nettverket og prosjektet ”Verdiskaping  økosystemtenester” inviterer deg med til Lofoten. Tema for turen er voksesmerter, felles utfordringar, mogelegheiter og løysingar. Dei siste deltaljane for turen kjem på plass
i slutten av august, men kan love eit variert program der me møter kommuneleiing, destinasjonselskap og ulike verksemder. Det vert tid til aktivitet, nettverksbygging og sosialt samvær!

Meir informasjon på nettsidene til Sognefjorden Næringshage.

Velkomen til inspirerande tur der fagleg påfyll og nettverksbygging er sentralt. Meld deg på, og bli med oss. Totalt har me 15 plassar, så førstemann til mølla!

Bindande påmelding til post@sognefjordennh.no

FuS er målbedrift i næringshagen og har to plassar tilgjengeleg for leigetakarne i FuS til målbedriftspris, kr 9 000.  Ta kontakt med post@fussogn.no for meir informasjon.

 

Skjermbilde 2018-08-27 kl. 14.29.10.png
View Event →
Bestill ein forskar - Korleis klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter fra ureina grunn
Oct
5
11:30 AM11:30

Bestill ein forskar - Korleis klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter fra ureina grunn

Tid og stad: 5.10, Innovasjonsbygget 2. etg

Under Forskingsdagane 19. til 30. september låner Vestlandsforsking ut Torunn Hønsi, og vi i FuS har booka ho til eit spennade lunsj-foredrag!

Todelt tema

Torunn vil fortelje både om korleis klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter frå ureina grunn, og også om etableringa av et nasjonalt kunnskapssenter på klimatilpassing i Sogn og Fjordane.


Klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter frå ureina grunn
Ingen har oversikt over dei små og mellomstore giftlagera som finst i alle norske kommunar. Med meir nedbør, flaum og skred fryktar forskarar at gifta blir spreidd ut i naturen.

I juli 2017, etter eit døgn med uvanleg kraftig regn, vart delar av vestlandsbygda Utvik rasert. Fordi ekstremregnet var ultra-lokalt, slapp nabobygda Innvik unna med få skadar. Hendinga var spesiell for klimaforskar Torunn Hønsi ved Vestlandsforsking, som nettopp denne sommaren hadde kartlagt kjelder til miljøgifter nettopp i denne kommunen – Stryn. Medan ho i Utvik berre hadde funne ei enkelt kjelde til miljøgifter, hadde ho plotta inn heile 7 prikkar i nabobygda Innvik. Prikkane på kartet var samla kring elvemunninga og fjorden, og viste til eit nedlagt deponi, ei villfylling, ei småbåthamn, eit gartneri og ein bilverkstad.

– Vi spør oss jo kva som kunne ha blitt vaska ut i fjorden om denne kraftige flaumen hadde treft berre nokre kilometer lengre nord, seier toksikolog og klimaforskar Torunn Hønsi ved Vestlandsforsking.

Etablering av et nasjonalt kunnskapssenter på klimatilpassing i Sogn og Fjordane
Kor langt er arbeidet kome med nasjonalt kunnskapssenter på klimatilpassing, og kva er førevelse konklusjonar i arbeidet? Dette til Hønsi også fortelje om presentasjonen.

Sogn og Fjordane har potensialet til å fungere som eit ‘levande laboratorium’ for demonstrasjon av konsekvensane klimaendringar har på natur og samfunn og kva tiltak samfunnet kan sette i verk for å omstille seg til å møte desse konsekvensene.

Føremålet med senteret er: (1) Utvikle kunnskapsmiljøet i fylket til å verte blant dei leiande forskingsmiljøa internasjonalt på området bærekraftig klimatilpassing; (2) styrke den forskingsbaserte og brukarrelevante undervisninga på klimaområdet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL); og (3) produsere relevant kunnskap om klimatilpassing til brukere innen privat og offentleg verksemd.

Senteret vil vere i Sogndal og organisert gjennom Vestlandsforsking, med eit nært samarbeid med Høgskulen på Vestlandet - Campus Sogndal; og vil i tillegg involvere ei rekke regionale og nasjonale brukaraktørar i tillegg til nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen klimatilpassing. Ein sentral samarbeidspartnar vil vere Klimaforum i Sogn og Fjordane.

Alle er velkomne!

NB: Ta med nistepakka på lunsjpresentasjonane, så får du fagleg påfyll i lunsjpausen din! Presentasjonen varer omlag frå 1130-1200.

Skjermbilde 2018-10-02 kl. 12.38.31.png
View Event →
Salskurs med komersiell coach
Oct
2
10:00 AM10:00

Salskurs med komersiell coach

Skjermbilde 2018-08-24 kl. 15.07.17.png

Tid og stad: 02.10, Sogndal Campus -

I samarbeid med GOSH pgp, arrangerer Sogndal Fotball salskurs i regi av kommersiell coach Richard Jacobsen. Dei arrangerte dette salskurset også i fjor med stor suksess. No håper dei at alle interesserte som ikkje kune vere med då, har mogelegheit til å vere med no!

Dette er sal, og slik gjer du det!

- Eg jobbar som heilskapleg "kommersiell terapeut" , og mitt kurs i Sogndal vil dreie seg om operativt, taktisk og strategisk sal, seier Jacobsen.

Korleis handterar ein innvendingar frå kunden, og korleis best formidle produktet ein skal selje?

På salskurset vil Richard ta tak i reelle problemstillingar, og gje deg verktøy på korleis best utvikle din formidlingsevne. Me vil gjennomføre praktisk trening, og slik vil ein raskt oppnå resultater.

Richard er fri for Powerpointer og veldig "to-the-point". 

PRIS: 800kr pr. pers | Sponsorbedrifter 600 kr pr. pers  | Leigetakarar på Fosshaugane Campus 600 kr pr. pers

For meir informasjon og påmelding www.sogndalfotball.com

Kapasitet: 40 plassar

Stao no pao!

View Event →
På sparket med Tore Frimanslund
Sep
27
11:15 AM11:15

På sparket med Tore Frimanslund

Tid og stad: 27.10, 2. etg stadionbygget -

Doktorgrad om gründerskap, rådgjevar for gründerar og gründer
Tore Frimanslund er gründer, har jobba som rådgjevar for gründerar og skriv no doktorgrad om gründerskap! Han kan mykje om mykje, og vi er svært glade for å annonsere Tore som første person ut i det nye konseptet På-sparket-foredrag!

Tore kjem til å snakke om
- SGNskis - etableringa og siste utvikling
- Skatteordning for investorar
- Gründerskap
- og elles alt du måtte lure på og vil spørje om

På-sparket-foredrag handlar om å kome til FuS for å nettopp å ta foredraget på sparket om interessante og spennande tema.

Les også sak om “Skattefrådrag på 24 % for å investere i gründerverksemd”

Alle er velkomne!

Skjermbilde 2018-09-21 kl. 14.14.37.png
View Event →
Innovasjon Noreg inviterer til "Frå ide til marknad"
Sep
20
5:00 PM17:00

Innovasjon Noreg inviterer til "Frå ide til marknad"

Tid og stad: 20.09.19, 2. etg. Innovasjonsbygget

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

 Innovasjon Noreg vil gå gjennom
- Forretningsmodellering – korleis lage ei lettfatteleg skisse over verksemda di
- Lean start-up – Korleis raskt teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lukkast
- Tilskot til gründerar – Korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og vidareutvikle idéen din

På samlinga vil du treffe andre gründerar som du kan inspirere og lære frå. 

Dersom du ynskjer å setje deg inn i innhaldet for samlinga allereie no kan du lese meir på nettsidene under.

Det vil i etterkant av møtet vere tid til korte møter, såkalla speed dates.

Påmelding og meir informasjon.

Forretningsmodellering
Dette verktøyet kan brukast for å få eit enkelt overblikk over nokon sentrale element i forretningsidéen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfatteleg, og vil hjelpe deg til å sjå moglegheiter for ulike forretningsmodellar som kan vere aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gjev svar på mange av de same spørsmåla som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlege støttespelarar vil stille, når ein presenterer idéen sin.

Les meir om korleis du kan lage ein forretningsmodell.

LEAN Start-up (smidig oppstart)
Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av ei bedrift, rår vi til at du legg opp til ein utviklingsprosess der du kan teste idéen din på aktuelle brukarar og samarbeidspartnarar, før ein gjer større investeringar, etter den såkalla Lean Start-Up metoden

Det vil også vere nyttig å få ei oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskot til gründerar.
Har du ein forretningsidé som representerer noko vesentleg  nytt i marknaden? Det kan vere innovasjon på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gje etablerertilskot til deg som gjer noko andre ikkje har gjort før deg.

Les meir tilskot til gründerar.

Nettverk og kompetanse
Lær om andre tilbod frå Innovasjon Norge som mange gründerar kan ha nytte av.

View Event →
Bedriftspresentasjon: Azets
Sep
19
11:15 AM11:15

Bedriftspresentasjon: Azets

Tid og stad: 22.09, 2. etg. innovasjonsbygget -

Ein kvardag med oversikt og kontroll på tala

Bedriftspresentasjonen vert halden av Vegard Gurvin og Reidun Fimreite Kleiven.

Bli meir effektiv og få betre oversikt ved å la Azets regnskapsførar i Sogn hjelpe deg med regnskap og løn. Azets har kontor i Sogndal, Leikanger, Høyanger og Øvre Årdal og er godt kjent med det lokale næringslivet og har i mange år levert tjenester til verksemder i Sogn.

 • Spar tid og få betre oversikt over tala.

 • Ver trygg på at du har eit korrekt regnskap og at lønskøyringane er riktig.

 • Få gode råd frå regnskapsføraren slik at du tar rette økonomiske slutninger.

Azets lønnskonsulenter og regnskapsførere i Sogn kombinerer sin erfaring med dine regnskapsdata for å gi deg dei beste råda. Med nettbaserte løysinger fungerer samarbeidet enkelt og du får lett oversikt i ein travel kvardag.

View Event →
Verdsetting av urørt natur for reiselivet
Sep
13
11:30 AM11:30

Verdsetting av urørt natur for reiselivet

Tid og stad: 13.09, FuS -

Alle velkomne, ingen påmelding, berre kom innom.

Skjermbilde 2018-06-14 kl. 12.49.17.png

 

 

 

Vestlandsforskning har utarbeida ein rapport om verdsetjing av urørt natur på oppdrag fra NCE Tourism Fjord Norway. Forskar Torkjel Solbraa kjem til FUS for å fortelje om prosjektet.

Bakgrunnen for forskingsprosjektet er eit ynskje frå reiselivsinteresser om utforsking av metodar for å få fram verdiane i det naturbaserte reiselivet i samband med utbygging i norsk natur, for eksempel ved kraftutbygging.

Per desember 2017 ligg det litt over 150 saker knytt til energiutbygging og tiltak i vassdrag til handsaming hjå NVE, berre frå dei fire vestlandsfylka. Frå same geografiske område er det over 2300 ferdighandsama saker. Sjølv om mange saker får avslag og enkelte planar ikkje vert realisert, vitnar desse tala om at det allereie er utført, og at det kjem til å verte utført, utbygging i naturområde som er av stor verdi for norsk reiselivsnæring.

Granskinga av korleis reiselivsinteresser kjem til syne i konsesjonssaker viser at reiseliv i lita grad vert tematisert. Ei truleg årsak til dette er at reiselivet manglar metoder for å fange opp konsesjonssaker. Argumentasjon om reiselivsaktivitet er det ofte andre enn reiselivsaktørene som har, deriblant Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommune og lokale turlag.

Eit anna funn er at det verkar vanskeleg, både for tiltakshavar og i høringsuttalelsar, å halde seg til potensialet for reiselivsaktivitet, eller endringar i Fjord-Norge sitt image som resultat av utbygging i norsk natur. I den grad reiseliv vert utreda av tiltakshavar, er det ved å vise til eksisterende aktivitet, tross forventningar om redegjering for potensialet for reiselivsaktivitet i området.

I rapporten vert det skilt mellom vindkraftsaker, større vannkraftsaker og små kraftsaker. Reiselivsinteressene er meir synlege i større vannkraftsaker og vindkraftsaker, og mindre i dei små. Det er også i liten grad peika på sumverknader av mange små utbyggingar frå reiselivet si side.

LAST NED OG LES RAPPORTEN HER!

Tid og stad: 13.09, FuS

View Event →
Idèmeisterskap for studentar
Sep
12
5:00 PM17:00

Idèmeisterskap for studentar

Arrangør: HVL, stad: FuS -

Idémesterskap for studenter - Vinn 10 000 kroner!
Tema 2018: EdTech - Skap løsninger for livslang læring

Idémesterskapet er en lavterskel idékonkurranse for studenter fra alle fagretninger på HVL og andre interesserte studenter. Bli med du også!

EdTech – Skap løsninger for livslang læring

Hvordan sørge for at barn og unge får rett kompetanse på riktig måte?
Hvordan oppdatere arbeidstakere med rett kompetanse gjennom et langt arbeidsliv?
Hvordan skal flere eldre tilpasse seg en teknologisk styrt hverdag?
Hvordan kan man lære ting bedre og mer effektivt i ulike faser av livet?

Vi har invitert forskjellige aktører innen offentlig og privat næringsliv til å spille inn case, utfordringer og behov knyttet til læring og kompetanse i sin virksomhet. Ta utfordringen! Delta på HVLs idémesterskap der du kan bli med å skape gode løsninger for læring og kompetanseutvikling!

6.–12. september

Arrangementet blir lagt opp slik at det blir mulig å ta rutebuss mellom studiestedene. Bussbillett for deltakerne blir refundert etter finalen. 

Torsdag kl. 15.00 i Førde: Kick-off med presentasjon av case og problemstillinger, gruppeinndeling og servering av mat og drikke.

Fredag–søndag: Individuell jobbing i grupperom.

Mandag kl. 16.00: Felles faglig påfyll, teamarbeid og gruppeveiledning, servering av mat og drikke.

Tirsdag: Individuell jobbing

Onsdag kl. 17:00 i Sogndal: Finale, pitching, prisutdeling og festmiddag!

Meld deg på!

View Event →
TV-aksjonen: Utanforskap
Sep
10
3:00 PM15:00

TV-aksjonen: Utanforskap

Tid og stad: 10.09, 2. etg Innovasjonsbygget

Vibecke Østby, leiar i TV-aksjonen, og Eiel Holten, avdelingsleiar i Kirkens Bymisjon, kjem til Sogn og Fjordane for å informere om aksjonen. Tema i år er utanforskap. Det råkar folk i alle aldrar og miljø; også i trivselsfylket vårt. Målet er å gjere Noreg til eit meir inkluderande og varmt samfunn - for alle.

Bli med og finn ut kva di bedrift eller organisasjon kan bidra med. Det er mange måtar å engasjere dykk på: Gje bidrag, starte kreative innsamlingsaktivitetar, verve bøsseberarar etc. Det er berre fantasien som avgrensar.

Sogndal: Måndag kl. 15.00 - 16.00 i 2. etasje i Innovasjonsbygget på Campus. Kaffi & noko attåt.

Gje eit signal til fylkesaksjonsleiar Oddrun Midtbø 
Tel.  +47 95 86 17 76sognogfjordane@tvaksjonen.no - seinast søndag kl. 16.00 - om du kan kome.

Skjermbilde 2018-09-06 kl. 09.26.27.png
View Event →
Slik utviklar du din forretningsmodell
Sep
5
1:00 PM13:00

Slik utviklar du din forretningsmodell

Tid og stad: 05.09, FuS -

Skal du lansere ein ny idé til marknaden for første gong, må du ha tenkt gjennom heile forretningsløpet. Du treng ein forretningsmodell.

Dette er eit introkurs i forretningsmodellering med forretningsutviklar Roger Ulvestad i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Send ein e-post til post@fussogn.no for å melde deg på, eller kontakt oss for meir informasjon.

Forretningsmodellen kjem først

Tenk om du kunne vise planen for bedrifta di og korleis du skal tene pengar på eit ark. Det kan dette kurset hjelpe deg med! Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

 • Kva skal du levere?
 • Kven er kunden?
 • Kven er vener og konkurrentar?
 • Korleis skal du selge?
 • Korleis skal du ta betalt?
 • Korleis skal du levere?

Vi anbefalar at du startar med å lage ein forretningsmodell i staden for å starte med forretningsplan. Diskuter forretningsmodellen med både medarbeiderne dine og oss i Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Banken, potensielle investorar og offentlege støttespelarar vil forlange at du har ein gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og anna støtte.

Slik lagar du ein forretningsmodell

Det er mange framgangsmåtar for å lage forretningsmodellar. Her er ein metode vi har god erfaring med.

Business Model Canvas-metoden

Business Model Canvas, ofte kalt Osterwalder-modellen, består av 9 ni byggeklossar. Dei hjelper deg å kartlegge kundesegment, verdiløfte, kanalar, kunderelasjonar, inntektsstraum, ressursar, kjerneaktivit, partnarar og kostnader.

Denne videoen viser korleis du lagar ein forretningsmodell etter Business Model Canvas metoden: 

Last ned og skriv ut
Mal: Business Model Canvas (.pptx)

Uansett kva metode du nyttar er det viktig å diskutere forretningsmodellen med  nøkkelmedarbeidarar eller eksterne i fleire omganger. Slik avdekker du styrker og svakheiter med modellen din, og får eit betre grunnlag for å skape ei lønsam bedrift.

Forretningsmodellen skal fungere både som dokumentasjon og skal vere ein dynamisk plan som vert justert i takt med ny kunnskap. Vurder, revider og oppdater forretningsmodellen hyppig.

View Event →
Kurs: Korleis starte nettbutikk
Aug
30
4:30 PM16:30

Kurs: Korleis starte nettbutikk

Tid og stad: 30.08, FuS -

Velkommen til kurs i korleis du kan starte nettbutikk

Kursleiar er Kenneth Westby, senior digital rådgivar i Keyteq. Kurset er gratis. Enkel servering
ved ankomst.

Meld meg på!

Innhald i kurset

Del 1

 • Verdikjeda - kort presentasjon av dei ulike delane

Del 2

 • Ting å hugse på ved val av plattform (CMS/webshop)
 • Val av betalingsløysing
 • Pluss og minus med ulike plattformar

Del 3

 • Omsyn å ta -logistikk og CRM
 • Kopling med fysisk(e) butikk(ar)

Del 4

 • Vedlikehald av innhald i nettbutikken
 • Kort om marknadsføring
 • Viktige marknadsføringskanalar
 • Internasjonalisering

Meir informasjon på www.driftig.no

View Event →
Kurs: Korleis nytte sosiale medium til marknadsføring
Aug
29
4:30 PM16:30
FUS

Kurs: Korleis nytte sosiale medium til marknadsføring

Tid og stad: 29.09, FuS -  

Velkommen til kurs i korleis ein kan nytte sosiale medium til marknadsføring

Kursleiar er Linda Kragseth, leiar for digital marketing i Keyteq. Kurset er gratis. Enkel servering ved ankomst.

Del 1

 • Generelt om Facebook og Instagram
 • Kva påverkar feeden til brukarane
 • Tips og triks når du produserer innhald for dei ulike kanalane

Del 2

 • Annonsering på Facebook og Instagram
 • Ulike segmenteringsmoglegheiter
 • Ulike annonseformat
 • Budsjettering

Del 3

 • Måling og analyse
 • Planlegging av arbeid
 • Konkurransar på Facebook - kva er lov og ikkje

Påmelding på www.driftig.no

View Event →
Nakketrening
Jul
4
11:00 AM11:00

Nakketrening

Kvar onsdag kl. 11:00 til 11:15 er det nakketrening med Fysioterapaut Maren Mølnås! Dette er eit tilbod til alle bedrifter knytt til FUS, samt 2. etasje i innovasjonsbygget: Innovasjon Noreg, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sogn Næring.

Bli med oss på ei økt du også!

View Event →