Styrekurs i Sogndal
Apr
10
8:00 AM08:00

Styrekurs i Sogndal

Tid og stad: 10. april, Campus Sogndal -

Lær meir om godt styrearbeid og god bedriftsutvikling med Rolf-Erik Disch frå Deloitte.

Det er hyggeleg for oss i Sognefjorden Næringshage, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sogn Næring og FUS å ønskje velkomen til heildags styrekurs onsdag 10. april 2019 på Campus Sogndal.

Målgruppe:

Styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Fokus på kurset:

 • Godt styrearbeid - god bedriftsutvikling.

 • Rolleavklaring, kva representerer me og kva skal me jobbe for?

 • Kommunikasjon, lojalitet og teieplikt. Korleis representerer vi selskapet utanfor styrerommet?

 • Lovverk: rettar og plikter

 • Innspel frå deltakarane

Kursbevis vert delt ut etter kurset.

Pris

Pris per deltakar er kr. 2.500,- + mva.

Bedrifter knytt til FUS og målbedrifter i Sognefjorden Næringshage betalar kr. 1.000,- + mva for inntil 2 deltakarar.

Inkubatorbedrifter knytt til KPSF deltek til sterk redusert pris, og betalar kun kr. 675,- + mva for inntil 2 deltakarar.

Prisen inkluderer kurs, materiell og lunsj.

Program for dagen

08:30 Kaffi og mingling

09:00 Kursstart

11:30 Lunsj

15:00 Oppsummering

Etter kurset er det mogeleg for deltakarane å melde seg på ”Frå idé til marknad” i regi av Innovasjon Norge. Les meir her.

Kurshaldarar

Rolf-Erik Disch frå Deloitte er kurshaldar. I tillegg stiller Anne Britt Hjelmeseter og Gunn Irene Sviggum Bruheim frå Deloitte i Sogndal.

Målgruppe:

Styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Påmelding:

Innan 15. mars til torgeir@sognnaring.no. Avgrensa tal plassar - førstemann til mølla.

View Event →
Tur til Gloppen - føredrag med Eva Joly
Apr
4
to Apr 5

Tur til Gloppen - føredrag med Eva Joly

Tid og stad: 4.-5. april, Gloppen.

Embla-nettverket og Sognefjorden Næringshage inviterer til ein hyggeleg tur til Gloppen.

Torsdag 4 .april kl 20.00 held Eva Joly foredraget "Verda og vi". Les meir her. Etterpå vert det god mat og overnatting på Gloppen Hotell. 

Neste dag, etter ein god frokost, vil næringssjef Knut Roger Nesdal vise oss rundt i Trivselsskogen før me vender nasen heimover att.

View Event →
EU-nett Sogn og Fjordane - noko for deg?
Jan
10
12:00 PM12:00

EU-nett Sogn og Fjordane - noko for deg?

Tid og stad: 10. jan, FuS -

Har du ein idé til et forsknings- eller innovasjonsprosjekt som kan bli finansiert av Horisont 2020, eller ønsker du å delta i et EU-prosjekt? Da kan Ida Tidemann-Andersen hjelpe deg å komme igang. EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar å kome med i Horisont 2020 - verdas største forskingsprogram. Ved å delta i EU-nettverk kan du diskutere, finne allianser, bedre kompetanse og lære av andre.

Ida Tidemann-Andersen, prosjektleiar for EU-nett kjem til FuS for å fortelje om EU-nett, satsingsområde, nokre eksempel på prosjekt som har fått støtte og korleis få hjelp og informasjon dersom du er interessert i EU-nett! Og mykje meir!

Meir informasjon om Eu-Nett Sogn og Fjordane her.

Velkomne til eit nytt spennande FuS-foredrag

Ida Tidemann-Andersen, prosjektleiar for EU-nett

Ida Tidemann-Andersen, prosjektleiar for EU-nett

Skjermbilde 2018-11-12 kl. 09.13.33.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Dec
19
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Distrikssenteret inviterer til fagleg førjulssamling
Dec
14
9:30 AM09:30

Distrikssenteret inviterer til fagleg førjulssamling

Tid og stad: 14. des, Sogndal Campus -

NB: Dette arrangementet er kun for dei som arbeider på campus.

FAGLEG FØRJULSTREFF

Samspel mellom kommune og næringsliv - kva er dine erfaringar?

Distriktssenteret inviterer deg til fagleg førjulstreff på Campus Sogndal. Bli med å dele erfaringar om arbeid med lokal samfunnsutvikling, og samspel mellom kommune og næringsliv!

Skjermbilde 2018-11-20 kl. 14.02.48.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Dec
12
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Årsoppgjerskurs frå Deloitte
Dec
11
3:00 PM15:00
FUS

Årsoppgjerskurs frå Deloitte

Tid og stad: 11.12, Quality Hotel Sogndal

Deloitte i Sogndal held årlege årsoppgjerskurs. Kurset gjev innsikt i problemstillingar knytt til årsoppgjeret og andre dagsaktuelle tema.

Dette er ei tidleg påminning om kurset, det kjem meir informasjon etter kvart. Set av tidspunktet om dette verkar interessant.

Kursavgifta vert kr 1.000.

 

View Event →
Lunsj-presentasjon: Knut Munthe Olsen fortel om lakseturisme i Årøyelva
Dec
6
11:30 AM11:30

Lunsj-presentasjon: Knut Munthe Olsen fortel om lakseturisme i Årøyelva

Tid og stad: 6.12, FuS 2. etg -

Årøyelva i Sogndal har alltid vore eksklusiv. Sportsfiskarar frå heile verda har sidan 1800-talet jakta draumen om storlaksen nettopp i denne elva. Årøylaksen er som kjent stor.

Draumen om storlaksen er levebrødet til Knut Munthe Olsen og i dette FuS-foredraget vil han fortelje meir om korleis det er å drive reiselivsbedrift basert på lakseturisme, kva type gjester han har og kva ynskjer og draumar han for utvikling av reiselivsbedrifta si i det vidare.

Vi gledar oss! Velkomne til eit nytt spennande lunsj-foredrag!

FuS-foredraga er opne for alle som har tid og lyst.

Skjermbilde 2018-12-04 kl. 09.48.41.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Dec
5
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Avlyst // IPR - seminar - Innovasjon Noreg
Dec
4
12:00 PM12:00

Avlyst // IPR - seminar - Innovasjon Noreg

Tid og stad: 4. des, FuS 2. etg -

Har bedrifta di ein strategi for å beskyttet eigne immaterielle verdiar?

Innovasjon Noreg held seminar om kva IPR er, kva IPR kan bety for bedrifta di, og korleis du kan beskytte verdiane i selskapet ditt.

Innovasjon Noreg sitt fokus er å gje deg som jobbar med eit innovasjonsprosjekt rådgjeving slik at du kan gjere bevisste IPR-val som er forankra i strategien til bedrifta di.

IPR er viktig for aktørar i softwarebransjen. Grethe Hjetland, dagleg leiar Highsoft AS, har opparbeid mykje kunnskap på dette fagområdet og vil dele sine erfaringar med oss.

Ynskjer du å booke 1:1 møte med vår IPR rådgjevar Lars-Erik Solvang når han kjem til Sogndal 4. desember, så hakar du av for det i påmeldinga.

Praktisk informasjon

Skjermbilde 2018-11-19 kl. 10.36.42.png
View Event →
På sparket med Falkeblikk
Nov
30
11:30 AM11:30

På sparket med Falkeblikk

Tid og stad: 30. nov., Innovasjonsbygget 2. etg -

Falkeblikk starta allereie opp i år 2010. Kvar er dei no?

Tore Friele Lie kjem til FuS for å fotelje kva spennande prosjekt dei har i Falkeblikk no, og kva planar dei har med selskapet framover.

Tore tek seg også tid til å reflektere litt bakover - korleis var det å starte bedrift for nesten 10 år sidan? Kven var dei første kundane? Var det verdt å gå i fleire år utan å kunne ta ut løn? Ville han gjort det same ein gong til? Kva tips vil dei gje til unge gründerar i dag?

Vi gledar oss til eit spennande lunsjforedrag! Ta gjerne med nistepakka!

View Event →
Temakurs i økonomi og rekneskap
Nov
29
4:30 PM16:30

Temakurs i økonomi og rekneskap

Tid og stad: 29. november, Quality Hotell Sogndal 

Driftig.no arrangerer temakurs i økonomi! Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset
Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningsidé/bedrift. Vi viser døme på reknearkmodellar som vi kan nytte i eige arbeid. Og så legg vi opp til mykje dialog og lufting av eigne problemstillingar slik at kurset vert mest muleg praktisk retta for deltakar.

Innhald:

Kurshaldar kan tilpasse kurset i høve deltakarane. Døme på tema vi er innom:

 • Oppbygging og samanheng mellom resultatrekneskap og balanse

 • Analyse av rekneskapet

 • Viktige nøkkeltal

 • Finne kapitalbehovet, finansieringsoppsett

 • Kva må vi førebu til rekneskapsførar

 • Kva rapportar ber vi rekneskapsførar om

 • Kort om mva, skatter og avgifter

 • Korleis leitar vi etter forbetringar

 • Måle forbetringar

 • Kva faresignal skal vi sjå etter

 • Ulike selskapsformer

Korleis førebur du deg:

Alle påmelde vil bli kontakta av kursleiar kort tid før kurset. Ta med skrivesaker og  gjerne bærbar PC. Vi legg opp til enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.

Kursleiar: Ronny Mowatt frå Mentor AS

Påmelding på www.driftig.no.

Skjermbilde 2018-11-20 kl. 13.14.34.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
28
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Etablerarkurs i Sogndal - samling 3
Nov
23
to Nov 24

Etablerarkurs i Sogndal - samling 3

Tid og stad: 8.nov, Quality Hotel Sogndal -

Kun 8 påmeldte så langt - grip sjansen og meld dykk på! Kurset er på 3 samlingar i november, alle utanfor ordinær arbeidstid.

The Lean Startup

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Gratis kurs

Kursa er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen i samband med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringsselskap og kommunar, og kostar ingenting for deltakarane! Deltakarar vil få lett servering på alle samlingane, og overnatting med middag og frukost på samling tre. 

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kursleiar, Bjørn Bratt, bjorn.bratt@len.no, eller arrangør: ingvild.andersen@sfj.no

Kurset går over tre samlingar på Quality Hotel Sogndal:

 • 1.november frå kl. 17-21

 • 8.november frå kl. 17-21

 • Frå 23.november kl. 17-21 til 24.november kl. 8-12

Foto: Driftig.no

Foto: Driftig.no

View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
21
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
14
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Vitensenteret: Status og innhaldsutvikling
Nov
13
11:30 AM11:30

Vitensenteret: Status og innhaldsutvikling

Tid og stad: 14.11, FuS 2. etg -

Vil du vite meir om dei ambisiøse planane til Vitensenteret?

Inhaldsutviklar Stein Joar Hegland og prosjektleiar Marianne Jevnaker kjem til FuS for å fortelje om status for Vitensentreret på Kaupanger og korleis dei arbeider med utvikling av innhald i senteret.

Eit vitensenter er eit populærvitskapeleg opplevings- og læringssenter innanfor matematikk, naturvitskap og teknologi der dei besøkande lærer ved å eksperimentere sjølve. Vitensentra retter seg mot barnehagar og skuler og ålmenta. Vitensentra har kompetanse i interaktiv formidling og kan vere ein ressurs for lærarutdanningane. Det er ti vitensenter i Noreg.

Illustrasjon: Vitensenteret på Kaupanger

Illustrasjon: Vitensenteret på Kaupanger

View Event →
Etablerarkurs i Sogndal - samling 2
Nov
8
5:00 PM17:00

Etablerarkurs i Sogndal - samling 2

Tid og stad: 8.nov, Quality Hotel Sogndal -

Kun 8 påmeldte så langt - grip sjansen og meld dykk på! Kurset er på 3 samlingar i november, alle utanfor ordinær arbeidstid.

The Lean Startup

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Gratis kurs

Kursa er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen i samband med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringsselskap og kommunar, og kostar ingenting for deltakarane! Deltakarar vil få lett servering på alle samlingane, og overnatting med middag og frukost på samling tre. 

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kursleiar, Bjørn Bratt, bjorn.bratt@len.no, eller arrangør: ingvild.andersen@sfj.no

Kurset går over tre samlingar på Quality Hotel Sogndal:

 • 1.november frå kl. 17-21

 • 8.november frå kl. 17-21

 • Frå 23.november kl. 17-21 til 24.november kl. 8-12

Foto: Driftig.no

Foto: Driftig.no

View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Nov
7
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Etablerarkurs i Sogndal
Nov
1
5:00 PM17:00

Etablerarkurs i Sogndal

Tid og stad: 8.nov, Quality Hotel Sogndal -

Kun 8 påmeldte så langt - grip sjansen og meld dykk på! Kurset er på 3 samlingar i november, alle utanfor ordinær arbeidstid.

The Lean Startup

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Gratis kurs

Kursa er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen i samband med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringsselskap og kommunar, og kostar ingenting for deltakarane! Deltakarar vil få lett servering på alle samlingane, og overnatting med middag og frukost på samling tre. 

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kursleiar, Bjørn Bratt, bjorn.bratt@len.no, eller arrangør: ingvild.andersen@sfj.no

Kurset går over tre samlingar på Quality Hotel Sogndal:

 • 1.november frå kl. 17-21

 • 8.november frå kl. 17-21

 • Frå 23.november kl. 17-21 til 24.november kl. 8-12

Foto: Driftig.no

Foto: Driftig.no

View Event →
På sparket med Hilde Østbø, dagleg leiar i Sogndal Fotball
Nov
1
11:30 AM11:30

På sparket med Hilde Østbø, dagleg leiar i Sogndal Fotball

Tid og stad: 1. nov., 2. etg Innovasjonsbygget -

Kva skjer i Sogndal Fotball? Når kan vi forvente opprykk til Elitseserien att? Kva spennande utvikling- og forskingsprosjekt dreiv dei med i Sogndal Fotball om dagen?

Dette og meir til vil Hilde Østbø kome og fortelje FuS om!

Hilde har sidan juni vore konstituert dagleg leiar i Sogndal Fotball! Til vanleg er Østbø kommunikasjonsansvarleg i klubben, med fokus på godt innhald og kommunikasjon retta mot privat- og sponsornæringa.

Vi gledar oss til å verte betre kjent med Hilde og Sogndal Fotball!

Skjermbilde 2018-10-19 kl. 11.56.36.png
Skjermbilde 2018-10-19 kl. 11.54.21.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Oct
31
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →
Sognefjorden næringshage inviterer på studietur til Italia
Oct
24
to Oct 28

Sognefjorden næringshage inviterer på studietur til Italia

Tid og stad: 24. - 28. okt, Italia

Sognefjorden Næringshage inviterer til studietur hausten 2018. Tema for turen er kontinuerleg forbetring, digitalisering og Industri 4.0. Eit meir utfyllande og tilpassa program kjem når Sognefjorden Næringshage veit kva verksemder som vil vere med på tur.

Førebels er programmet å besøke Avery Dennison sin produksjonsavdeling i Ancarano, og deretter dra vidare til området rundt Bologna for å besøke ei teknologiverksemd, ein produksjonsfabrik, noke innanfor bilindustri og ein vingard. Kom gjerne med innspel til andre programpostar!

Sognefjorden næringshage håpar de ynskjer å vere med på ein inspirerande tur der fagleg påfyll og nettverksbygging er sentralt.

Meld deg på så sender Næringshagen deg ein kalenderinvitasjon til arrangementet. Då kan du sjå kven andre som melder seg på, og få oppdatert program.

FuS er målbedrift i næringshagen og har to plassar tilgjengeleg for leigetakarne i FuS til målbedriftspris, kr 9 000.  Ta kontakt med post@fussogn.no for meir informasjon.

Skjermbilde 2018-08-27 kl. 14.43.02.png
View Event →
Frisk Nakke - kun 15 min!
Oct
24
2:00 PM14:00

Frisk Nakke - kun 15 min!

Tid og stad: onsdagar kl. 14:00, 2. etg innovasjonsbygget -

Frisk Nakke er 15 min nakketrening 10 onsdagar på rad frå og med 17. oktober til og med 19. desember. Nytt i haust er at vi også får “Vekas øving” - då har vi noko å arbeide med fram til neste trening!

Frisk Nakke vert gjennomført av sprudlande Maren Mølnås, fysioterapaut ved Idrettssenteret.

Nakketreninga er for bedrifter knytt til FuS, Norconsult, Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og eventuelle gjester av desse bedriftene. Dersom andre har lyst å sjå kva Frisk Nakke er, så er det fritt fram til å vere med på ei trening for å teste konseptet ut!

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 09.59.13.png
Grunderkontoret_Campus_1696.jpg
View Event →